آبراهام لینکن

سخنان زیبا و قصار آبراهام لینکن

سخنان آبراهام لینکن   ورود به آرشیو سخنان بزرگان     سخنان آبراهام لینکن   همه مردم از تعارف خوششان می…