اعمال شب های قدر

  برای اجابت دعا در شب قدر باید کارهایی کرد و به کسانی متوسل شد که خداوند به ما نگاه…

شب قدر چه شبی است

  فضیلت و اعمال شب قدر از پيامبر گرامي اسلام (ص) نقل است: از خداوند به دور باد و نفرين…