تصاویر معلولین – سری ۱

عکس,تصویر,عکس معلول,تصویر معلول,عکس معلولین,تصویر معلول,عکسهای معلول,عکس های معلول,تصاویر معلول,ورزشکار,تصاویر ورزشکار,والپیپر معلولین,والپیپر معلول,معلولین ورزشکار,تصاویر معلولین ورزشکار,عکس های معلولین ورزشکار,تصاویر با کیفیت از معلولین
معلول

 

آلبالو گیلاس :

” معلول پايان راه نيست بلكه مقصد راه است ولي از راه ديگر “

عکس,تصویر,عکس معلول,تصویر معلول,عکس معلولین,تصویر معلول,عکسهای معلول,عکس های معلول,تصاویر معلول,ورزشکار,تصاویر ورزشکار,والپیپر معلولین,والپیپر معلول,معلولین ورزشکار,تصاویر معلولین ورزشکار,عکس های معلولین ورزشکار,تصاویر با کیفیت از معلولین
معلول

 

آلبالو گیلاس :

” معلول،توان یابی است که از فضای پاییزی،بهار می سازد. “

 

عکس,تصویر,عکس معلول,تصویر معلول,عکس معلولین,تصویر معلول,عکسهای معلول,عکس های معلول,تصاویر معلول,ورزشکار,تصاویر ورزشکار,والپیپر معلولین,والپیپر معلول,معلولین ورزشکار,تصاویر معلولین ورزشکار,عکس های معلولین ورزشکار,تصاویر با کیفیت از معلولین
معلول

 

آلبالو گیلاس :

” معلولیت فرصتی است برای راه یافتن به بازی با فرشتگان “

 

عکس,تصویر,عکس معلول,تصویر معلول,عکس معلولین,تصویر معلول,عکسهای معلول,عکس های معلول,تصاویر معلول,ورزشکار,تصاویر ورزشکار,والپیپر معلولین,والپیپر معلول,معلولین ورزشکار,تصاویر معلولین ورزشکار,عکس های معلولین ورزشکار,تصاویر با کیفیت از معلولین
معلول

 

آلبالو گیلاس :

” معلولیت یعنی انعکاس نور وقدرت خداوندی در مخلوقی به ظاهر ناقص ولی با قابلیتی بی نهایت “

 

عکس,تصویر,عکس معلول,تصویر معلول,عکس معلولین,تصویر معلول,عکسهای معلول,عکس های معلول,تصاویر معلول,ورزشکار,تصاویر ورزشکار,والپیپر معلولین,والپیپر معلول,معلولین ورزشکار,تصاویر معلولین ورزشکار,عکس های معلولین ورزشکار,تصاویر با کیفیت از معلولین
معلول

 

تصاویر معلولین
آلبالو گیلاس :

” فــردی کــه بــه اطــرافــیانــش درس صــبر و اســتقامت امــوزش مــیدهــد. “

 

عکس,تصویر,عکس معلول,تصویر معلول,عکس معلولین,تصویر معلول,عکسهای معلول,عکس های معلول,تصاویر معلول,ورزشکار,تصاویر ورزشکار,والپیپر معلولین,والپیپر معلول,معلولین ورزشکار,تصاویر معلولین ورزشکار,عکس های معلولین ورزشکار,تصاویر با کیفیت از معلولین
معلول

 

تصاویر معلولین
آلبالو گیلاس :

” خداوندمیفرماد
هرکه گرفتاری ومصیبتی براوواردامده واوبران مصیبت صبوروبردباربوده من حیامیکنم ازانکه درروزقیامت برای اوپرونده ای بازکنم. “

 

عکس,تصویر,عکس معلول,تصویر معلول,عکس معلولین,تصویر معلول,عکسهای معلول,عکس های معلول,تصاویر معلول,ورزشکار,تصاویر ورزشکار,والپیپر معلولین,والپیپر معلول,معلولین ورزشکار,تصاویر معلولین ورزشکار,عکس های معلولین ورزشکار,تصاویر با کیفیت از معلولین
معلول

 

تصاویر معلولین
آلبالو گیلاس :

” معلول فردی است منتخب خداوند که بدلیل عشق زیاد باریتعالی به بعضی از بندهاش

یکسری محدودیتها نهاده تا دردنیای باقی منزلگاه ویژه ای برای جبران سختی های این دنیای فانی باشد. “

 

عکس,تصویر,عکس معلول,تصویر معلول,عکس معلولین,تصویر معلول,عکسهای معلول,عکس های معلول,تصاویر معلول,ورزشکار,تصاویر ورزشکار,والپیپر معلولین,والپیپر معلول,معلولین ورزشکار,تصاویر معلولین ورزشکار,عکس های معلولین ورزشکار,تصاویر با کیفیت از معلولین
معلول بسکتبالیست

 

همچنین در آلبالو گیلاس ببینید
عکس طنز آمیز و جالب یک خرس
عکس گریه کردن کودکان – سری ۱
عکس بازی کردن کودکان – سری ۱
عکس راه رفتن کودکان – سری ۲
عکس بازی کردن کودک – سری ۳
عکس کودک – سری ۱
عکس خندیدن کودکان – سری ۱

همچنین در آلبالو گیلاس بخوانید :

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *